VIZYON & MISYON

Birleşik Krallık’ ta ve ülkemizde ki gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak amacı ile 2009 yılında kurulmuştur.

a)- TIGB, evrensel gazetecilik ve iletişim kuralları ile etik ve ahlaki değerleri daima düstur olarak benimser.

b)-TIGB, üyesi bulunan tüzel ve gerçek kişilerin, faaliyet gösterdiği UK ve TC de, mesleki dayanışmayı arttırmak, temel hak ve hürriyetleri etkin kılmak, ifade ve fikir özgürlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi ile mesleğin etik ve ahlaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar,

c)- TIGB, mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunması ve bunların genişletilmesini sağlamak için gerekli yasal organlarla, hakları savunmak.

d)- TIGB, amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurum ve dış misyonlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bağlı Kamu Diplomasisi Başkanlığı ve diğer daire ve kurumlar, Türk Konseyi, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Üniversiteler, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili STK ve meslek örgütleri ile görev alanlarına giren konularda, diğer ülkelerde de ilgili STK, meslek örgütü, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütür ve ilgili kurullarda görev alır,

e)- TIGB, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta ortak değerlerinin tanıtılması, bunlarla ilgili ikinci ve bir üçüncü ülkelerden UK de faaliyet gösteren, çeşitli iletişim araçları yoluyla doğru bilgilendirme, tanıtım, olumsuz algıların giderilmesi, toplumlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik konferans, seminer, sempozyum, festival, karşılıklı tanıtım toplantıları ve ikili diyaloglar gerçekleştirir.

f)-TIGB,Türkiye öncelikli olmak şartıyla birliğe üye veren dost ülkeler hakkında, sehven veya kasıtlı olarak oluşturulmak istenen her türlü algının giderilmesi adına, o ülkelerdeki gazetecilerle mahilinde veya bu ülkelere giderek, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın doğru bilgilendirmesini sağlar,

g)- TIGB, UK ‘de faaliyet gösteren mesleki alanda karşıl çözüme yönelik program ve projeler üretir, ayrıca görevli ve ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, konferans, panel, sempozyum gazetecilik mesleki gibi bilimsel ve etkinlikler ile festival gibi ortak kültürlerin yaşamasını ve kaynaşmasını sağlayacak etkinlikler icra eder.

h)- Gazetecileri mesleki başarıya teşvik etmek, başarılı gazetecileri ödüllendirmek, bu amaçla çeşitli yarışmalar düzenlemek, mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarının geliştirilmesi için proje-program gibi etkinlikler yapmak, gazetecilik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek eğitim vermek sertifika ile taçlandırmak asli görevimizdir.

ı)- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak ve bu çalışmaları duyurmak için amaçlar doğrultusunda çeşitli mecralarda yayın yapmak adına kararlar alır.

v)- Üyeler arasında mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekirse etkinlikler düzenler.

y)-Birlik, ayrıca ülkelerde mesleki, kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunabilir, kurum ve kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşabilir.